Пакетна цена на човек в двойна стая при заплащане на депозит до 10 октомври: 13 420 лв.
 
Пакетна цена на човек в двойна стая при заплащане на депозит след 10 октомври: 13 880 лв.

Тел. 02 866 0193, 0887852312

София, ул. Цар Асен № 88

©2017 FCR Adventures, Удостоверениe за регистрация на туроператор за Панаирни и Конгресни Резервации - ДМК ЕООД № PKK-01-6235