Пакетна цена на човек при 6 човека на лодка MAGNIFIQUE:           2700 лева

Пакетна цена на човек при 6 човека на лодка VISION 4:                     3170 лева

Тел. 02 866 0193, 0887852312

София, ул. Цар Асен № 88

©2017 FCR Adventures, Удостоверениe за регистрация на туроператор за Панаирни и Конгресни Резервации - ДМК ЕООД № PKK-01-6235