Пакетна цена на човек в двойна стая при заплащане на депозит до 30 октомври :
в хотел 3* - 5630 лева 
в хотел 4* - 6380 лева
Пакетна цена на човек в двойна стая при заплащане на депозит след 30 октомври:
в хотел 3* - 5830 лева
в хотел 4* - 6610 лева
Пакетна цена на човек за продължението до Южна Корея: 2660 лева

Тел. 02 866 0193, 0887852312

София, ул. Цар Асен № 88

©2017 FCR Adventures, Удостоверениe за регистрация на туроператор за Панаирни и Конгресни Резервации - ДМК ЕООД № PKK-01-6235