ПРОГРАМА 2020

Предварителна програма на пътувания, организирани от нас през 2020г.

Януари 

Февруари 

Март

Април

Май 

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

Тел. 02 866 0193, 0887852312

София, кв. Южен парк, ул. „Сердикийски събор“, бл. 27, вх. Б

©2021 FCR Adventures, Удостоверениe за регистрация на туроператор за Панаирни и Конгресни Резервации - ДМК ЕООД № PKK-01-6235