ПРОГРАМА 2020

Предварителна програма на пътувания, организирани от нас през 2020г.

Януари 

Февруари 

Март

Април

Май 

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

Тел. 02 866 0193, 0887852312

София, ул. Цар Асен № 88

©2020 FCR Adventures, Удостоверениe за регистрация на туроператор за Панаирни и Конгресни Резервации - ДМК ЕООД № PKK-01-6235