Програми САЩ 2021 г.

Туровете са по отработени с годините програми, обхващащи почивните дни в началото на месец май, а отзивите от клиентите, пътували по маршрутите са много добри.

 

Източно Крайбрежие

29 април - 8 Май 2021 г.

niagara-1590345_1920.jpg

САЩ - Обиколен тур

29 април - 14 Май 2021 г.

jorge-alcala-325378.jpg

 

Западно Крайбрежие
 

5 - 14 Май 2021 г.

luxor-pyramid-las-vegas.jpg

Тел. 02 866 0193, 0887852312

София, кв. Южен парк, ул. „Сердикийски събор“, бл. 27, вх. Б

©2021 FCR Adventures, Удостоверениe за регистрация на туроператор за Панаирни и Конгресни Резервации - ДМК ЕООД № PKK-01-6235