ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК В ДВОЙНА КАЮТА ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЕПОЗИТА ДО 10 ОКТОМВРИ:

Каюта с прозорец „гарантирана“:  7950 лева

Каюта с балкон:  8650 лева

ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК В ДВОЙНА КАЮТА ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЕПОЗИТА СЛЕД 10 ОКТОМВРИ:

Каюта с прозорец „гарантирана“:  8380 лева

Каюта с балкон:  9120 лева

Тел. 02 866 0193, 0887852312

София, ул. Цар Асен № 88

©2017 FCR Adventures, Удостоверениe за регистрация на туроператор за Панаирни и Конгресни Резервации - ДМК ЕООД № PKK-01-6235