ПАКЕТНА ЦЕНА при заплащане на пакета преди 9 януари:

На човек настанен в стандартна двойна стая:                                                      2060 ЕВРО

На човек настанен в стандартна двойна стая с балкон:                                   2280 ЕВРО

ПАКЕТНА ЦЕНА при заплащане на пакета след 9 януари:

На човек настанен в стандартна двойна стая:                                                      2240 ЕВРО

На човек настанен в стандартна двойна стая с балкон:                                   2460 ЕВРО

Тел. 02 866 0193, 0887852312

София, ул. Цар Асен № 88

©2017 FCR Adventures, Удостоверениe за регистрация на туроператор за Панаирни и Конгресни Резервации - ДМК ЕООД № PKK-01-6235