top of page

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ЗАЩИТАТА ИМ СРЕЩУ НЕЗАКОННИ
ФОРМИ НА ОБРАБОТВАНЕ 

Принципи за защита на личните данни

 • Нашите дейности по обработка на данните са законосъобразни. Винаги отчитаме вашите права преди да обработим личните ви данни. Ако поискате, ние ще ви предоставим информация относно обработката на вашите данни.

 • Нашите дейности по обработка на лични данни съответстват на целта, за която събираме тези данни.

 • Събираме и обработваме единствено минимално необходимите лични данни за съответната цел.

 • Не съхраняваме вашите лични данни по-дълго, отколкото е необходимо.

 • Правим всичко в нашите възможности да осигурим акуратност на данните.

 • Правим всичко възможно да осигурим защита на личните ви данни срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване, случайна загуба, унищожаване или повреждане.

 

Като ползвател на нашите услуги имате следните права:

 1. Право на информация – това означава, че имате правото да узнаете дали се обработват вашите лични данни, какви данни се събират, откъде са получени и защо, а също и кой ги обработва.

 2. Право на достъп – това означава, че имате правото да получите данните, които сме събрали от и за вас. Това включва правото ви да поискате и получите копие от събраните при нас ваши лични данни.

 3. Право на коригиране – това означава, че имате право да поискате коригиране или изтриване на ваши лични данни, които са неточни или непълни.

 4. Право на изтриване – това означава, че в определени обстоятелства можете да поискате личните ви данни да бъдат изтрити от нашите записи.

 5. Право на ограничаване на обработката – това означава, че при определени условия имате право да ограничите обработката на вашите лични данни.

 6. Право на възражение – това означава, че в определени случаи имате право да възразите срещу обработка на вашите лични данни, например в случай на директен маркетинг.

 7. Право да не сте обект само на автоматизирано обработване – това означава, че имате правото да възразите срещу автоматизирано обработване, включително профилиране, за да не сте обект на вземане на решения единствено на основа автоматизираното обработване. Това право можете да упражните когато има резултат от профилирането, който води до правни последици, които се отнасят до вас или ви оказват значително влияние.

 8. Право на преносимост – имате правото да получите вашите лични данни в машинно-четим формат, или ако е възможно, директно да се трансферират от един процесор към друг.

 9. Право на подаване на жалби – в случай, че откажем ваша молба съгласно вашето Право на достъп, ще ви посочим причините за този отказ. Ако не сте удовлетворени от начина, по който сме обработили молбата ви, молим ви да се свържете с нас.

 10. Право за помощ от страна на съответни надзорни органи – това означава, че имате правото да получите помощ от надзорни органи и право на други правни възмездия, като например претенции за нанесени вреди.

 11. Право да оттеглите съгласие – имате право да оттеглите което и да е съгласие, дадено от вас за обработка на личните ви данни.

 

 

Лични данни, които събираме

Информация, която вие сте ни предоставили
Това може да бъде ваш имейл адрес, име, пощенски или домашен адрес и т.н. Основно, това е информацията, която ни е необходима, за да ви предоставим съответен продукт/услуга, информация за него или да подобрим вашия престой на нашата интернест страниа.

Информация, която автоматично се събира за вас
Тук се включва информация, която автоматично се съхранява от „бисквитки“ или други инструменти за вашата интернет сесия. Когато използвате нашите услуги или разглеждате съдържанието на нашия уебсайт, вашите действия може да бъдат включени в регистър (log).

Обществено достъпна информация
Може да съберем информация за вас, която е обществено достъпна.

 

Как използваме вашите лични данни

Използваме вашите лични данни, за:

 • Предоставяне на нашите услуги. Това включва например регистриране на вашия акаунт; предоставяне на други продукти и услуги, които сте поискали; предоставяне на промоционални продукти по ваше желание и комуникация с вас във връзка с тези продукти и услуги; комуникация с вас; уведомяване към вас при промяна на услуги;

 • Резервиране и закупуване на самолетни/круизни/железопътни/автобусни билети; хотелско настаняване; осигуряване на транспортно обслужване по програма;осигуряването на трансфери; участие в допълнителни екскурзии и други свързани с отганизирането и осъществяването на съответната програма; издаване на визи по съответните визови режими; издаване на застраховки /“Пътуване в чужбина“ и „Защита при отмяна на пътуване“/, както и за всички дейности, свързани с изискванията на туристическата услуга(пакет).

 • подобряване на вашето изживяване като клиент;

 • спазване на задължение съгласно закон или договор.

Използваме вашите лични данни на законосъобразна основа и/или с вашето съгласие.

Във връзка със сключването на договор или изпълняването на договорни задължения, обработваме вашите лични данни със следните цели:

 • да ви идентифицираме;

 • да ви предоставим услуга или да ви изпратим/предложим продукт;

 • да се свържем с вас за осъществяване на продажба или за извършване на фактуриране;

Въз основа на законосъобразен интерес обработваме вашите лични данни за следните цели:

 • да ви изпратим персонализирани оферти;

 • да администрираме и анализираме нашата клиентска база данни (поведение на пазаруване и история), за да подобрим качеството, разнообразието и наличността на продуктите/услугите, които предлагаме/предоставяме;

 • да съставяме въпросници за удовлетвореност на клиентите;

Освен ако не ни информирате друго, считаме за част от нашия законосъобразен интерес да ви предлагаме продукти/услуги, които са сходни или еднакви с вашата история на покупките/посещенията.

С вашето съгласие обработваме личните ви данни за следните цели:

 • да ви изпращаме информационни бюлетини и оферти за кампании

 • за други цели, за които сме поискали вашето съгласие;

Обработваме вашите лични данни, за да изпълним задължения, произтичащи по закон и/или използваме вашите лични данни за възможности, предоставени по закон. Запазваме си правото да направим събраните от нас лични данни анонимни и да ги използваме по този начин. Ще използваме данни извън обхвата на настоящата Политика единствено когато те са анонимизирани. Запазваме информация за плащане/фактуриране и друга информация събрана от вас докато това е необходимо за счетоводни цели или други законови задължения, но не по-дълго от предвиденото в закона.

Може да обработваме вашите лични данни за допълнителни цели, които не са упоменати тук, но отговарят на оригиналната цел, за която данните са били събрани. За да го направим, сме се постарали:

 • да се уверим, че връзката между целите, контекста и естеството на личните данни е подходяща за последваща обработка;

 • последващата обработка да не навреди на вашите интереси, и да осигурим подходящата защита за обработката.

Ще ви информираме за допълнителна обработка и нейните цели.

 

Достъп до лични данни

Не споделяме вашите лични данни с непознати. Личните данни за вас в някои случаи се предоставят на наши доверени партньори с цел осигуряване на услугата към вас или подобряване на вашето изживяване като наш клиент. Споделяме вашите данни единствено с партньори по обработка на данни, които могат да осигурят адекватно ниво на защита на вашите лични данни. Оповестяваме вашите лични данни на трети страни или държавни органи, когато сме законово задължени да го направим. Може да оповестим вашите лични данни на трети страни, ако сте се съгласили на това или ако има други законови основания за това.

 

Защита на личните данни

Полагаме всички усилия, за да защитим вашите лични данни. Използваме протоколи за безопасност при комуникиране и прехвърляне на данни (като напр. HTTPS). Използваме анонимизиране и псевдонимизиране, когато това е подходящо. Наблюдаваме нашите системи за възможни слабости и атаки.

Въпреки че полагаме най-добрите си усилия, не можем да гарантираме безопасността на информацията. Но обещаваме да уведомим съответните власти за изтичане на данни. Също така ще уведомим и вас, ако има заплаха за вашите права или интереси. Ще направим всичко, което можем в разумни граници, за да предотвратим нарушаване на сигурността и да подпомогнем властите, ако все пак настъпи такова нарушаване.

 

„Бисквитки“ и други технологии, които използваме:

Какво са “бисквитки” (cookies)
„Бисквитката“ е кратка текстова информация, изпратена до браузъра ви от посетен от Вас уебсайт. Тя помага на сайта да запомни информация за посещението Ви и настройките Ви. Това може да улесни следващото ви посещение и да направи сайта по-полезен за Вас.
 
“Бисквитките” се използват за много цели – да се запомнят предпочитанията и настройките Ви за изглед, шрифт, език на сайта, да Ви бъдат предлагани релевантни на Вашите интереси реклами, за водене на статистика на посещенията на дадена страница, сайтът да Ви “запомни”, че сте логнати и др.
Уебсайтовете често събират информация за начина, по който потребителите взаимодействат с тях - това може да включва страниците, които хората посещават най-често, дали получават съобщения за грешка от някои от тях, как навигират в сайта и др. На база анализа на тази информация се предприемат действия за подобряване на услугите и работата на сайтовете с цел приятно и безпроблемно ползване от потребителите.
 
Видове бисквитки:
 
„Сесийни“ бисквитки (Session Cookies)
Сесийните бисквитки позволяват да бъдете разпознати по време на еднократно посещение на уебсайта, така че направените персонализации или промени по всяка страница да бъдат запомнени в други страници от сайта. Сесийните бисквитки са временни и тяхното действие приключва, когато затворите браузъра или излезете от сайта.
 
Постоянни бисквитки (Persistent Cookies)
Постоянните бисквитки остават запаметени на компютъра Ви за определен период от време след приключване на потребителската Ви сесия на сайта и позволяват предпочитанията и настройките Ви да бъдат “запомнени”, когато посетите отново сайта.
 
Бисквитки на трета страна (Third Party Cookies)
Това са бисквитки за запаметяване на информация за отчитане на ефективността на сайта и рекламите по демографски признак, интереси, продължителност на сесиите и т.н. Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ без да се идентифицират лично отделните посетители., предлагана от Google, Inc. Цялата тази информация се използва от нас само за статистически цели и за разпознаване на грешни линкове или програмни грешки. Разкриване на информация на трети лица не се извършва. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.
 
Как да контролирате бисквитките
Можете да премахнете бисквитките, съхранявани на вашия компютър, посредством настройките на вашия браузер.Също така можете да контролирате някои бисквитки от трети лица, като използвате платформи за увеличаване на сигурността, като например optout.aboutads.info или youronlinechoices.com. . Ако желаете допълнителна информация за „бисквитките“ (на английски език), посетете allaboutcookies.org.

Използваме Google Analytics, за да измерваме трафика на нашия уебсайт. Google имат собствена политика за съхраняване на лични данни, която можете да прегледате през техният сайт или тук. Ако желаете да бъдете изключени от Google Analytics, посетете страницата за изключване на Google Analytics.

 

Надзорен орган

Комисия за защита на личните данни


Настоящата политика за личните данни е валидна към дата 25.05.2018 г. 
При актуализация на тази политика с  цел спазване на  действащото законодателство и прилагане най-съвременните мерки за защита на личните данни, Вие ще бъдете уведомени своевременно.

bottom of page