ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК В ДВОЙНА КАЮТА ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЕПОЗИТ ДО 30 СЕПТЕМВРИ:

Каюта с люк:                       14590 лева

Каюта с прозорец:             15570 лева
 Каюта с балкон:                  17720 лева

 

ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК В ДВОЙНА КАЮТА ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЕПОЗИТ СЛЕД 30 СЕПТЕМВРИ:

Каюта с люк:                       15020 лева

Каюта с прозорец:             16000 лева

 Каюта с балкон:                  18150 лева

Тел. 02 866 0193, 0887852312

София, ул. Цар Асен № 88

©2017 FCR Adventures, Удостоверениe за регистрация на туроператор за Панаирни и Конгресни Резервации - ДМК ЕООД № PKK-01-6235