Пакетна цена на човек в двойна стая при заплащане на депозит до 15 януари : 10 960 лв
Пакетна цена на човек в двойна стая при заплащане на депозит след 15 януари: 11 200 лв

Тел. 02 866 0193, 0887852312

София, ул. Цар Асен № 88

©2017 FCR Adventures, Удостоверениe за регистрация на туроператор за Панаирни и Конгресни Резервации - ДМК ЕООД № PKK-01-6235