Пакетна цена на човек в двойна стая при заплащане на депозит до 15 януари : 6940 лв.

 

Пакетна цена на човек в двойна стая при заплащане на депозит след 15 януари: 7180 лв.

Тел. 02 866 0193, 0887852312

София, ул. Цар Асен № 88

©2017 FCR Adventures, Удостоверениe за регистрация на туроператор за Панаирни и Конгресни Резервации - ДМК ЕООД № PKK-01-6235