Савоа – най-доброто от Френските Алпи  - Анеси, Куршавел, Мерибел, Шамони

 Юли 2019 г.

Програмата е в процес на подготовка.

 

Тел. 02 866 0193, 0887852312

София, ул. Цар Асен № 88

©2020 FCR Adventures, Удостоверениe за регистрация на туроператор за Панаирни и Конгресни Резервации - ДМК ЕООД № PKK-01-6235