ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК В ДВОЙНА КАЮТА:

 

При заплащане до 24 април:

Вътрешна каюта IA:     2630 лева

Каюта с прозорец XA:    2880 лева

Каюта с прозорец XD:    3170 лева

 

При заплащане след 24 април:

Вътрешна каюта IA:      2820 лева

Каюта с прозорец XA:     3080 лева

Каюта с прозорец XD:     3370 лева

Тел. 02 866 0193, 0887852312

София, ул. Цар Асен № 88

©2017 FCR Adventures, Удостоверениe за регистрация на туроператор за Панаирни и Конгресни Резервации - ДМК ЕООД № PKK-01-6235