ПАКЕТНА ЦЕНА на човек в двойна каюта при заплащане на депозит

ДО 30 НОЕМВРИ:

Каюта с прозорец, без право на избор: 4290 Евро

Каюта с балкон, по избор от клиента: 4840 Евро

ПАКЕТНА ЦЕНА на човек в двойна каюта при заплащане на депозит

СЛЕД 1 ДЕКЕМВРИ:

Каюта с прозорец, без право на избор: 4590 Евро

Каюта с балкон, по избор от клиента: 5140 Евро

Тел. 02 866 0193, 0887852312

София, ул. Цар Асен № 88

©2017 FCR Adventures, Удостоверениe за регистрация на туроператор за Панаирни и Конгресни Резервации - ДМК ЕООД № PKK-01-6235