ЦЕНИ ПРИ ПРИ ОТПЛАВАНЕ НА 13 ЮЛИ НА КОРАБ AQUAMARIN DELUXE :

 ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК  „On deck”  КАЮТА:                    3750 лева

  ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК  „Under deck” КАЮТА:               3100 лева

ЦЕНИ ПРИ ОТПЛАВАНЕ НА 28 СЕПТЕМВРИ НА КОРАБ Кораб MV InfinityDeluxe :

ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК  „VIP cabin”  КАЮТА:            4110 лева

ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК  „On deck” КАЮТА:                  3830 лева

ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК  „Under deck” КАЮТА:          3130 лева

ЦЕНИ ПРИ ОТПЛАВАНЕ НА 12 ОКТОМВРИ НА КОРАБ AQUAMARIN DELUXE:

ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК  „On deck”  КАЮТА:             3540 лева

ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК  „Under deck” КАЮТА:         2890 лева

Тел. 02 866 0193, 0887852312

София, ул. Цар Асен № 88

©2017 FCR Adventures, Удостоверениe за регистрация на туроператор за Панаирни и Конгресни Резервации - ДМК ЕООД № PKK-01-6235