ЦЕНИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ ПРЕДИ 30 ЯНУАРИ:

ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК В „OUTSIDE CABIN”  Cat.A, (1 налична): 2020 Евро

ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК В „OUTSIDE CABIN” с балкон, Cat.C (3 налични): 2360 Евро

ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК В „OUTSIDE CABIN” с балкон, Cat.D (няма налични): 2460 Евро

ЦЕНИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ СЛЕД 30 ЯНУАРИ:

ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК В „OUTSIDE CABIN”  Cat.A, (1 налична): 2080 Евро

ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК В „OUTSIDE CABIN” с балкон, Cat.C (3 налични): 2430 Евро

ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК В „OUTSIDE CABIN” с балкон, Cat.D (няма налични): 2530 Евро

Тел. 02 866 0193, 0887852312

София, ул. Цар Асен № 88

©2017 FCR Adventures, Удостоверениe за регистрация на туроператор за Панаирни и Конгресни Резервации - ДМК ЕООД № PKK-01-6235